Volwassenenonderwijs is een verzamelterm voor verschillende soorten opleidingen, op verschillende niveaus, maar die verstrekt worden door opleidingscentra die door de Vlaamse overheid erkend zijn en gefinancierd worden.
De opleidingen richten zich tot een publiek van meerderjarigen en horen dan ook niet thuis in het gewone voltijdse dagonderwijs in scholen.
Het gaat doorgaans over avondcursussen. Modeopleidingen zijn zeer populair in het volwassenenonderwijs. Het aanbod ziet er als volgt uit:

Alle geïnteresseerden, meerderjarigen

In Vlaanderen zijn meer dan 100 centra voor volwassenenonderwijs actief.

Nederlands